Styreportal for mer effektivt styrearbeid

Orgbrain leverer markedets mest komplette styre- og generalforsamlingsportal, som også brukes av mange ledergrupper og prosjekter, for å sikre effektive møter, struktur og kontroll på sitt arbeid.

Smart Norway er forhandler av Orgbrain og kan bidra med tilbud på løsningen, opplæring og bistand underveis.

Profesjonaliser, digitaliser og effektiviser styrearbeidet

Med Orgbrain forenkler, og halverer du tiden dere bruker på styrearbeid. Du får enda bedre kontroll på innkallinger, agenda, protokoll, dokumenter, signaturer, GDPR, sikker lagring, med mer.

I tillegg får du kontinuerlig hjelp til å profesjonalisere styrearbeidet gjennom styreskole, styreevaluering og juridisk hjelper.

Inkludert i portalen

Ta kontakt med Alexander S. Kjølstad for demo og pristilbud