Styreportal for mer effektivt styrearbeid

Orgbrain leverer markedets mest komplette styre- og generalforsamlingsportal, som også brukes av mange ledergrupper og prosjekter, for å sikre effektive møter, struktur og kontroll på sitt arbeid.

Smart Norway er forhandler av Orgbrain og kan bidra med tilbud på løsningen, opplæring og bistand underveis.

Orgbrain, top
Storstua origo, icon

Profesjonaliser, digitaliser og
effektiviser styrearbeidet

Med Orgbrain forenkler, og halverer du tiden dere bruker på styrearbeid. Du får enda bedre kontroll på innkallinger, agenda, protokoll, dokumenter, signaturer, GDPR, sikker lagring, med mer.

I tillegg får du kontinuerlig hjelp til å profesjonalisere styrearbeidet gjennom styreskole, styreevaluering og juridisk hjelper.

Kraftig møtemodul med integrert videofunksjon, for enkel innkalling, gjennomføring og protokollendring

Styreskole og agendabibliotek med lovhenvisninger, for enkelt oppslag og en mer profesjonell saksbehandling.

Aksjonærmodul, for gjennomføring av generalforsamlinger, transaksjoner, emisjoner, m.m

Sikker meldingstjeneste og chat

Datarom med stor lagringsplass og digital signeringsøsning

Maldatabase - med nyttige maler for administrasjonen og styret.

Orgbrain, splitter

Ta kontakt med Alexander S. Kjølstad for demo og pristilbud

Alexander S. Kjølstad